Jak to celé funguje

Popis systému

Telebit je systém, určený k dlouhodobému monitoringu a evidenci trendů zdravotního stavu jedince v domácím prostředí.

Systém propojuje inteligentní senzorické komponenty (např. biometrický náramek, elektronická váha, inteligentí lednice, atd.) s aplikací, která automaticky sbírá měřená data a umožňuje jejich následnou analýzu. Jednotlivé komponenty jsou volně kombinovatelné podle potřeb uživatele, nebo na základě předešlé konzultace s odborníkem (lékařem).

Na míru postavený set komponent uživateli poskytne absolutní přehled o vybraných životních funkcích. Změřená data jsou efektivně využitelná jak při léčebné terapii řady různých onemocnění, tak při zvýšeném zájmu o zdravý životní styl.

Popis aplikace

Aplikace spojuje základní senzory pro krevní tlak, tepovou frekvenci, hladinu glykémie, fyzickou aktivitu, váhu, bioimpedanci apod. s pomocí ICT infrastruktury a datových profilů do informačního portálu pro uživatele, pacienty a lékaře. S pomocí chytrých algoritmů provádí aplikace vyhodnocení trendů a klasifikaci různých parametrů. Inovativní stránkou celého řešení je také účinná klasifikace aktivity.

Přínosy použití

  • Pro chronicky nemocné pacienty (např. diabetes mellitus)
    • podporuje self-management jedince
    • umožňuje vzdálený dohled lékaře
    • zpřesňuje léčbu
  • Pro zdravé jedince
    • pomáhá s dodržováním zdravého životního stylu a osobního zdraví

Modelová situace

Modelová situace

Dostupnost

Uvolnění aplikace pro diabetiky je naplánováno na 4.Q 2015. Další verze budou následovat. Aplikace bude ke stažení na webových stránkách (www.telebit.cz) a online obchodech (AppStore, Google Play, atd.). Ukázková verze bude dostupná zdarma.

Kontakty

Tým Telebit

Tým Telebit tvoří přední odborníci z lékařských a technických fakult v ČR, odborníci na telemedicínu z Norského Tromsø, programátoři, testeři, konzultanti a studenti. Máme dlouholeté zkušenosti v mezioborové spolupráci na pomezí medicíny, techniky a technologií na podporu osobního zdraví.

Projekt je realizován na základě finanční podpory z Operačního programu Výzkum a vývoj pro Inovace. Název projektu: Podpora pre-seed aktivit UK mimo Prahu II. Registrační číslo projektu: CZ.1.05/3.1.00/14.0299.